Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

971230
3868 d4db
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viastrangeme strangeme
971230
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viastrangeme strangeme
971230
Przecież tak naprawdę poznajemy się w sytuacjach życiowych, codziennych, a nie na kilkudniowych wyjazdach, nie na gadu-gadu, w mailach czy przez esemesy, gdzie można napisać tak naprawdę wszystko. I uwierzyć we wszystko. (…) Poznanie może dać tylko zwyczajna sytuacja, wspólne posiłki, zakupy, sprzątanie, praca. W końcu to jest życie. A nie internet czy esemesy.
Reposted fromzenibyja zenibyja viastrangeme strangeme
971230
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viastrangeme strangeme
971230
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakryczka kryczka
971230
8917 cb74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakryczka kryczka
971230
2218 b9d1
971230
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viastrangeme strangeme
971230
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastrangeme strangeme
971230
Reposted fromdimer dimer viaselvish selvish
971230
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
971230
8886 2b22
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
971230
2046 726b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakryczka kryczka
971230
Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wezwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.
— pokolenieikea
971230
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viastrangeme strangeme
971230
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viastrangeme strangeme
971230
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viastrangeme strangeme
971230
5688 a0b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
971230
0361 cf58
Reposted fromohhh ohhh viastrangeme strangeme
971230
3667 f063
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl